Meny

Hällaryds kyrkogård

Askgravplats

Gravrätt och gravsättning
Varje gravplats har plats för två askor/urnor. Gravsättningen sker med urna av förgängligt material eller med askpåse som pastoratet tillhandahåller till en kostnad av 330 kr. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen.

Namnplatta och skötsel
Pastoratet tillhandahåller och monterar den namnplatta som sätts upp på den gemensamma namnbäraren. Gravplatsen markeras med en markeringssten med ett nummer som återfinns vid den avlidnes namn på namnbäraren. Gravplatsen får inte ha egen avgränsning, plantering, gravvård eller andra anordningar, endast den markering som är gjord av pastoratet får finnas.

Gravrättsinnehavaren betalar för namnplatta, markeringssten samt skötsel vid upplåtelsetillfället 4120 kr (2020). Vid gravsättning av aska nummer två tas ny avgift ut för namnplatta, 1030 kr (2020) samt förlängning av skötsel i förhållande till förlängningstid.

Minneslund

Asksättning
Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av pastoratets personal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ned utan urna.

Smyckning
Besökare får smycka med snittblommor,kransar och ljus på anvisad plats.

Skötsel
Pastoratet vårdar minneslunden.