Foto: Emelie Paradis

Gravskick

Hos oss kan du välja mellan olika gravskick; kistgravplats, urngravplats, minneslund och askgravplats.

På våra kyrkogårdarna kan du välja mellan olika gravskick. vilka gravskick som finns på vadera kyrkogård kan du läsa om under respektive kyrkogård.

Samtliga kyrkogårdar har kistgravplats, urngravplats och minneslund.

Kistgravplats

Kista med den avlidna sänks ned i grav med gravrätt i 25 år. En kistgrav kan rymma två kistor. Arbetet med att öppna och fylla igen graven ingår i begravningsavgiften. Graven får smyckas med exempelvis en gravsten. Plantering, ansvar för skötseln samt eventuell gravanordning vilar på gravrättsinnehavaren. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

Urngravplats

Urna placeras i enskild grav med gravrätt i 25 år. En urngrav kan rymma upp till sex urnor. Graven får smyckas med exempelvis en gravsten och ansvar för plantering, skötsel och gravanordning vilar på gravrättsinnehavaren. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

Minneslund

Minneslunden är avsedd för ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ned inom ett gemensamt område. Askans läge markeras inte. Enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte.

Askgravplats

Askgravplatsen är ett gravskick med mindre skötsel för de anhöriga, men där den avlidnes namn ändå finns med. Gravplatsen upplåts i 25 år med begränsad gravrätt. Pastoratet ansvarar för all skötsel.