Gravrättsinnehavare sökes

till gravplatser på Hvilans, Åryds och Hällaryds kyrkogård

Berörda gravplatser är märkta

De gravplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta pastoratets expedition.

På anslagstavlorna på Carl Gustafs kyrka, Hvilans, Åryds och Hällaryds kyrkogård  finns förteckning över de gravplatser som försetts med skyltar. Du kan även se förteckningen nedan.
 
Du som vill veta om denna information rör dig eller om du är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta Karlshamn-Trensums pastorat. 
 
Kontakt. Får inte huvudmannen kontakt med intressent, kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

 

Expeditionen

Telefon 0454-30 22 00

(telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 9.30–12.00). E-postadress E-post karlshamn.pastorat@svenskakyrkan.se.

Adress

Kyrkogårdsförvaltningen, Hagalundsvägen 3, 374 40 Karlshamn.