Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Förtroendevalda

Namn på ledamöter och protokoll att läsa.

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Ledamöter

Annika Sandqvist Larsson, ordförande
Cecilia Holmberg, förste vice ordförande, 2 år
Lars-Erik Johansson, andre vice ordförande
Britt Kilsäter
Ingalill Nilsson
Lena Augustinsson
Ingemar Oscarsson
Lennart Malm
Ingrid Hagberg Hake
Anders Runesson
Billy Månsson
Richard Krejstrup
Åke Norander
Magnus Arvidsson
Gitte Ejdetjärn
Lena Ström Svensson
Annika Westerlund
Jeanne Bringsarve
Kerstin Edberg
Johnny Persson
Stefan Sörensson
Annika Roth
Rune Andersson
Per Johnsson                                                                    
Thomas Johansson

Ersättare

Birgitta Ödmann
Anne-Gerd Karlsson
Margareta Johansson                                                                                                
Håkan Lindblom
Jan Åke Berg                              
Ulla-Kristin Berg                                                                                                          
Lisbeth Northfell

Kyrkorådet 2018-2021

Ledamöter

Britt Kilsäter, ordförande
Ingalill Nilsson, vice ordförande
Cecilia Holmberg, andre vice ordförande
Lennart Malm
Annika Sandqvist Larsson
Anders Runesson
Åke Norander
Ingemar Oscarsson
Ingrid Hagberg Hake
Billy Månsson

Ersättare

Lena Ström Svensson
Richard Krejstrup
Magnus Arvidsson
Lars-Erik Johansson
Stefan Sörensson

Församlingsrådet i Karlshamns församling

I Karlshamns församlingsråd ska det ingå 10 ordinarie ledamöter och 4 ersättare.

Ledamöter

Annika Sandqvist Larsson, ordförande
Jeanne Bringsarve
Lena Ström Svensson
Tony Ganestedt
Ulla-Christin Berg
Lisbeth Norfeldt
Kerstin Edberg
Ann-Gerd Karlsson
Ingalill Nilsson

Ersättare

Christian Olsson
Roland Bingström
Veronica Lövnertz

Församlingsrådet i Hällaryds församling

I Församlingsrådet i Hällaryds församling ska det ingå 6 ordinarie ledamöter och 4 ersättare.

Ledamöter

Per Johnsson, ordförande
Lena Svanberg
Stig Harald Persson
Jenny Karlsson
Mats Martinsson
Birgitta Svensson

Ersättare

Gunnel Petersson
Kerstin Petersson
Michel Abaji
Stefan Sörensson

Församlingsrådet i Åryds församling

I Församlingsrådet i Åryds församling ska det ingå 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.

Ledamöter

Ingemar Oscarsson, ordförande
Gitte Ejdetjärn
Evy Lilja
Agneta Flensby
Per-Ivar Ivarsson

Ersättare

Maj-Lis Åström
Magnus Arvidsson

läs mer