Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete.

Uppdraget är att genom delaktighet och respekt möta människor som befinner sig i utsatthet. Grunden för detta är Guds kärlek. Arbetet inom diakonin är skiftande utifrån människors behov.

Diakonen har i sitt uppdrag att uppsöka och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, (ur diakonens vigningsord 1987 års handbok)

Diakonens arbete bör ske utifrån ett holistiskt perspektiv, ett helhetsperspektiv. Att bli sedd och bekräftad kan hela.

Diakonerna har tystnadsplikt och för inga journaler.

Annica Ganestedt

Annica Ganestedt

Diakon, Sjukhusdiakon