Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Karlshamn-Trensums pastorat Besöks- och postadress: Kungsgatan 58, 37436 Karlshamn Telefon: +46(454)302200 E-post till Karlshamn-Trensums pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

De okända Jesusåren

Vad kan vi veta om Jesus under hans år på jorden? Det är en mycket kort tid av hans liv som evangelierna skildrar, och med undantag av den sista veckan endast i spridda notiser. Trots allt får vi veta något och kan möjligen sluta oss till en del som inte är direkt utsagt.

Allan Sandström

Nasaret var en obetydlig ort men ganska mycket av världens buller nådde ändå fram till Jesus och hans familj. Den stora handelsvägen till Jerusalem och kusten gick helt nära, köpmän och soldater måste ofta ha rastat i Nasaret. Säkert fick man underrättelse om kejsar Augustus död år 12 e. Kr., och även om den förre ståthållaren Varus nederlag i Teutoburgerskogen år nio e Kr. Josef måste ha glatt sig åt utnämningen av Hannas till överstepräst år sex. Det försvagade det herodianska härskarhuset. Jesus nåddes också av underrättelser om två personer som skulle spela en stor roll i hans liv. År 26 e Kr. stövlade Pontius Pilatus legionärer in i Jerusalem med sina utmanande fälttecken. Något år senare hörde han talas om sin unge släkting Johannes som predikade och döpte vid Jordanfloden. Tiden närmade sig för hans egen kallelse.


Nasaret

De återvände dock inte till Betlehem igen, trots att det kanske hade varit naturligt. De hade flera släktingar i närheten av Jerusalem. Josefs broder Kleopas, och Maria var släkt med prästfamiljen Zacharias. Men kanske vågade Josef inte riktigt lita på att faran var över utan valde att bosätta sig i Nasaret. Där växte Jesus upp i en snart stor familj med bröder och systrar och det enda vi hör om de följande åren är berättelsen om påskfärden till Jerusalem, som av allt att döma gjorde stort intryck på honom, och att han lärde sig till snickare (Mark. 6:3). Kanske dog Josef inte så lång tid efter påskfärden, och troligen var hemmet fattigt, även om det nog inte hörde till de fattigaste. Där fanns fem flinka pojkar som sörjde för sin mor och sina systrar.

Hade kanske Josef tänkt stanna med Maria och Barnet i Betlehem? Det är mycket troligt; han var av Davids hus och stam, Betlehem var hans fäders stad. Maria var troligen levit av Arons hus, hon hade ju prästerliga släktingar. Vad de unga föräldrarna än hade tänkt fick de, efter att ha varnats av stjärntydarna, bryta upp hals över huvud och fly till Egypten. Kung Herodes hade, oroad av stjärntydarnas tal om en i Betlehem född kung, befallt att alla gossebarn under två år skulle dödas. Kanske var Jesus vid flykten nära två år gammal. Vistelsen i Egypten blev kanske inte så lång. Om Jesus var född år sex eller sju f. Kr., vilket vanligen antas, bör de ha kunnat återvända kort efter år fyra f. Kr. då Herodes dog.


Flykten till Egypten

Jesus föddes i Betlehem omedelbart efter att Josef och Maria kommit fram till staden efter en lång resa. Staden var full av folk som hade samma ärende som Jesu föräldrar, att skattskriva, mantalsskriva, sig. Födelsenatten och kanske ytterligare någon tid fick de bo i ett stall. Stallet bestod troligen av en grotta med en förbyggnad av trä eller sten, men det tycks som om Josef ganska snart byggde ett eget hus. Han var ju snickare. I berättelsen om stjärntydarnas ankomst står det nämligen (Matt. 2:11) att ”de gick in i huset”.