Meny

Carl Gustafs kyrkogård

Historia

Under tiden före Karlshamns stads grundläggning användes Asarums kyrkogård även av Bodekulls invånare, och detsamma var fallet under den nygrundade stadens första decennier. Endast några få personer fick sina vilorum under den gamla träkyrkans golv, varifrån år 1706 sex gravstenar flyttades till den nuvarande kyrkan.

Askgravlund

På Carl Gustafs kyrkogård anläggs en askgravlund med gemensam smyckningsplats inom området. Vi hoppas denna kommer att invigas efter sommaren. Askgravlunden har ett gemensamt gravområde som är ett mellanting mellan den anonyma minneslunden och en askgravplats. Det finns således ingen gravrätt. Pastoratet ansvarar för att namnplatta med den avlidnes namn sätts upp på stolpar av ek i anslutning till gravområdet. På namnplattan skrivs tilltalsnamn, efternamn, födelse och dödsdatum. Det är inte tillåtet att ordna egen namnplatta till den avlidne utan pastoratet tillhandahåller namnplattan till en kostnad av ca 1.700 kr. Om ytterligare en skylt vill sättas bredvid maka/make/partner kan detta göras om det finns plats. Den första skylten kan då behöva flyttas och det görs i så fall i överenskommelse med anhöriga.

Askan kommer att grävas ner i ett hölje av linne som är ett lättförgängligt material som pastoratet tillhandahåller till en kostnad av 330 kr.

Gravsättning sker löpande vilket gör att make/maka/partner inte kan gravsättas bredvid varandra och det är inte möjligt att reservera plats för att bli gravsatt i askgravlunden.

Under en tid framöver kommer det att vara möjligt för gravsättning av anhörig i samma askgravlund men det kan inte garanteras för all framtid.  

Pastoratet ansvarar för all skötsel och plantering på askgravlunden och inom kvarteret. Dock finns det möjlighet att placera snittblommor, gravljus och en vinterdekoration på en speciell, gemensam, smyckningsplats inom området. Det får alltså inte anläggas någon egen smyckningsplats. Om detta sker kommer den smyckningen att plockas bort av kyrkogårdsförvaltningen, och placeras på den gemensamma smyckningsplatsen.

Anhöriga får närvara vid gravsättningen.