Foto: Pixabay

Onsdagseftermiddag

Samlingar i Kyrkans hus i Karlsborg

Onsdagseftermiddag är en samling två onsdagar på hösten och två på våren i Kyrkans hus i Karlsborg, dit olika gäster är inbjudna att sjunga och spela, visa bilder eller kåsera över något ämne. Kaffeservering till självkostnadspris.

Samlingarna inleds med andakt.

Välkommen!