Foto: Gerry Fernhede

Kyrkogårdarna i pastoratet

I Karlsborgs pastorat finns det sju kyrkogårdar.

Den äldsta har anor från 1100-talet, den yngsta anlades 1970. En är liten och ligger inbäddad i skogen, en annan breder ut sig över en stor höjd, en tredje ligger nästan mitt i stan - ändå är det många som inte vet att den finns. Här kan du läsa mer om dem alla.

 

Undenäs kyrkogård

På kyrkogården finns det förutom vanliga gravplatser och urngravplatser även minneslund och askgravplatser.

Bevattning finns ej på kyrkogården. Här används bevattningskärl vid blomskötseln.

Kontaktpersoner: vaktmästare Tommy Persson och Lennart Paulsson

Bocksjö kyrkogård

På kyrkogården finns endast vanliga gravplatser och urngravplatser.

Bevattning finns ej på kyrkogården. Här används bevattningskärl vid blomskötseln.

Kontaktpersoner: vaktmästare Tommy Persson och Lennart Paulsson

Forsviks kyrkogård

På kyrkogården finns det förutom vanliga gravplatser och urngravplatser även minneslund och askgravplatser.

Bevattning finns på kyrkogården

Kontaktpersoner: vaktmästare Bo Larsson och Christian Karlsson

Norra kyrkogården Karlsborg

På kyrkogården finns det förutom vanliga gravplatser och urngravplatser även minneslund och askgravplatser.

Bevattning finns på kyrkogården.

Kontaktpersoner: vaktmästare Bo Larsson och Christian Karlsson

Södra kyrkogården Karlsborg

På kyrkogården finns endast vanliga gravplatser och urngravplatser.

Bevattning finns på kyrkogården.

Kontaktpersoner: vaktmästare Bo Larsson och Christian Karlsson

Mölltorps kyrkogård

På kyrkogården finns det förutom vanliga gravplatser och urngravplatser även minneslund och askgravplatser.

Bevattning finns på kyrkogården.

Kontaktpersoner: vaktmästare Lars Andersson

Breviks kyrkogård

På kyrkogården finns det förutom vanliga gravplatser och urngravplatser även minneslund och askgravplatser.

Bevattning finns på kyrkogården.

Kontaktpersoner: vaktmästare Lars Andersson