Foto: Gabriella Olofsson

Syauktion i Brevik

18 november kl 18 i Breviks församlingshem

Syföreningsauktion i Breviks församlingshem!


Inledande andakt med Gunnar Friberg.

Ett höstligt sångprogram med Inga Eriksson och Christina Lindman.

Syauktion och lotterier.

Kaffeservering med smörgås.

Varmt välkommen!