Foto: Gunilla Karlsson

Syföreningsauktion i Undenäs

12 november kl 15 Undenäs prästgård

Handarbeten, hembakat, lotterier med mera säljs vid Undenäs syförenings auktion.
Sång av syföreningskören samt servering av kaffe och smörgås.

Betalning via swish eller kontanter.

Behållningen går bland annat till ACT Svenska kyrkans arbete.

Välkommen!