Foto: Maria Waller Larsson

Biskopsvisitationen över

Nu börjar arbetet på riktigt!

Under fyra dagar i oktober besökte biskop Åke Bonnier oss här i Karlsborgs pastorat. Tanken med besöket var att biskopen skulle få en djupare inblick i pastoratets arbete, men också att man tillsammans skulle samtala om hur arbetet kan utvecklas.

– Biskopen vill möta de som är engagerade i kyrkans arbete, men också träffa företrädare för pastoratets samarbetspartners till exempel kommunen, garnisonen och andra samfund, berättar Martin Wikman som är biskopsadjunkt vid stiftskansliet. 

En viktig punkt under besöket var att samtala kring den verksamhet som pastoratet vill satsa lite extra på. Detta skiljer sig från plats till plats.

– Förutsättningarna ser väldigt olika ut. En del av stiftets pastorat och församlingar verkar i stora städer, andra på landsbygden. Därför är det viktigt att de själva pekar ut vad man vill satsa på, säger Martin Wikman.

Det har hänt mycket under veckan:

Måndagen inleddes med mässa i Tacksägelsekyrkan, Karlsborg kl 9.30. Kvällen avslutades med kvällsmat i Mölltorps församlingshem kl 17.30 och sedan gick alla till kyrkan för att fira familjemässa kl 18.30 som förberetts av alla barn- och ungdomsgrupperna. Barnkörerna var med, biskop Åke och komminister Pia Svantesson ledde mässan. Kyrkan var fullsatt i Mölltorp!

tisdagen deltog biskopen i tisdagsfrukosten i Kyrkans hus, han besökte garnisonen och på kvällen träffades man vid lägerbrasan hos jägarna i Brevik. 

onsdagen var det dags för andakt på Haganäset kl 10.30.

Besöket avslutades på söndagen med en stor festmässa för hela pastoratet kl 11 i Undenäs kyrka. Efter mässan var det lunch i Undenäsgården. Efter maten sammanfattade biskopen sina intryck från besöket i ett tal.