Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kapitalförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen är en metod som leder till ansvarsfulla investeringar. Här beskriver vi hur vi arbetar.

Investeringsprocessen beskrivs som en strut enligt bilden ovan. Förvaltarna väljer ut ett antal bolag ur sitt investeringsuniversum, som är den stora mängd bolag som finns att välja på för aktieportföljen i fråga.

Sedan gör förvaltarna både en finansiell analys och en hållbarhetsanalys för att säkerställa att urvalet av bolag som portföljen kan välja bland klarar alla uppställda krav, inklusive Svenska kyrkans finanspolicy. Därefter sätts den optimala portföljen ihop (steg 1-3).

Screening och bolagsdialog

Utöver förvaltarnas egna analyser och genomlysningar (även kallat screening), låter vi en oberoende analysfirma utföra en kontrollscreening minst en gång om året.

Screeningen kontrollerar att inget bolag bryter mot kriterierna för kontroversiella verksamheter och om något av bolagen har handlat i strid mot ramverk och internationella konventioner som syftar till att skydda människor och miljö.

Om så är fallet undersöker analysfirman anklagelserna. Om de visar sig riktiga och pekar på allvarliga brister i företagets styrning inleder de en påverkansprocess som Svenska kyrkan kan delta i.

Våra bolagsdialoger idag utgår från hur stora problem vi ser i bolagen. och till vår hjälp har vi haft analyshuset GES Investment Management. Vi får dock endast ett fåtal träffar på överträdelser i vår portfölj och de är sällan så allvarliga att vi måste agera. Omkring 5 procent av våra innehav (eller 18 bolag) fick träffar, varav tio var föremål för utvärdering och åtta hade en pågående dialog. Det är dialoger inom till exempel kakaoindustrin som har pågått i flera år och där bolagen visar på ansvarsfullhet i mycket komplexa frågor där de har begränsat inflytande, men även frågor om penningtvätt i ett antal banker, där vi följer utvecklingen noga.

Läs mer om Svenska kyrkans övriga arbete med hållbar utveckling