Foto: Anna Braw

Val till församlingsråden i Kalmar pastorat

Nu i oktober är det val till församlingsråden i våra församlingar i Kalmar! Vem vill du ska representera dig i församlingsrådet de kommande två åren? Är du kanske själv intresserad av att ställa upp? Nomineringsperioden är 26 september - 17 oktober 2021. Vid kyrkkaffet i din församling den 24 oktober 2021 har du chansen att rösta på dem du vill ska ingå i församlingsrådet.

Svenska kyrkan i Kalmar 

Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan i Kalmar är kyrkofullmäktige, som utses i allmänna val vart fjärde år. Kyrkofullmäktige utser en styrelse, kyrkorådet. Kyrkofullmäktige fattar också det slutgiltiga beslutet om vilka som ska ingå i församlingsråden. Beslutet föregås av ett nomineringsmöte där församlingens medlemmar har möjlighet att ge förslag på representanter i församlingsrådet. 

Foto: Anna Winberg Sääf

Församlingsrådet 

Församlingsrådets huvudsakliga uppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Det väljer kyrkvärdar, ansvarar för kollekter och har andra uppgifter som har delegerats av kyrkorådet, till exempel att besluta om mål för församlingens verksamhet. 

Församlingsrådets mandatperiod är två år. Det består av 6 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. I församlingsrådet ingår också församlingsherden.  

Val till församlingsråd 

26 september – 17 oktober: Nomineringsperiod

24 oktober: Församlingsmöte i samband med kyrkkaffet

15 november: Kyrkofullmäktige fastställer förslaget till församlingsråd

Vem vill du ska representera dig?

En församling är beroende av sina medlemmars engagemang. En ledamot i församlingsrådet har möjlighet att vara med och påverka församlingens utveckling på både kort och lång sikt. 

Vem tycker du skulle passa bra för detta uppdrag i din församling de kommande två åren? 

Vem kan nominera en kandidat? 

Du som är över 16 år och medlem i Svenska kyrkan kan nominera kandidater till församlingsrådet i den församling där du bor. 

Foto: Anna Braw

Hur nominerar jag en kandidat? 

Du nominerar kandidater genom att tillfråga dem och skriva ner de uppgifter som efterfrågas på den nomineringsblankett som finns att hämta här och i din församling.

Blanketten kan skickas med post eller e-post eller läggas i församlingens brevlåda. Nomineringsperioden börjar den 26 september och avslutas den 17 oktober. 

Vem kan kandidera?

Kandidaten måste ha fyllt 18 år, vara medlem i Svenska kyrkan och tillhöra någon av de fem församlingarna i Kalmar pastorat. 

Det innebär att en person som är skriven i en församling i Kalmar pastorat är valbar till församlingsrådet i en annan församling inom pastoratet. 

Vem väljer?

På ett församlingsmöte vid kyrkkaffet i anslutning till mässan den 24 oktober kommer du som är över 16 år och medlem i Svenska kyrkan att kunna rösta på de kandidater som nominerats till församlingsrådet i den församling där du bor. Det förslag som församlingen kommer överens om skickas sedan vidare till kyrkofullmäktige som formellt väljer de nya församlingsråden för mandatperioden 2022–2023.

Information om de föreslagna kandidaterna kommer att finnas tillgänglig i församlingen samt här på pastoratets webbplats senast en vecka före församlingsmötet. 

Det slutgiltiga beslutet om vilka som ska ingå i församlingsrådet bekräftas sedan av kyrkofullmäktige 15 november 2021. 

För ytterligare information, kontakta Anna Roslund (se nedan). 

Nominera kandidater till församlingsrådet genom att skicka eller lämna in nomineringsblanketten.

Adress: Svenska kyrkan i Kalmar, Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar 

Det går också bra att lämna in blanketten direkt i församlingens brevlåda.

Anna Roslund

Svenska kyrkan i Kalmar

HR-assistent

Mer om Anna Roslund

HR-assistent