Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vad är dopet?

Dopet är ett sakrament. Det har Gud gett mänskligheten för vår egen skull. Genom dopet blir vi födda en gång till – i Guds rike – och blir den himmelske Faderns barn och Jesu bröder och systrar.

Dopet är vägen in i gemenskap med Jesus och kyrkan. Den som är döpt har tillträde till de andra sakrament Gud erbjuder oss genom sin kyrka. Kyrkan är hela den världsvida kristna gemenskapen en människa blir medlem i genom dopet. Ja, gemenskapen begränsas inte ens av tiden. Alla som har blivit döpta är med i kyrkan – oavsett om de lever nu eller redan har dött ”Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande” säger Jesus (Luk 20:38). Den Svenska kyrkan och församlingarna här i Kalmar är en del av denna stora gemenskap. I församlingen har alla döpta något att bidra med.

I dopet blir också en människa renad från den arvsynd som är en del av de mänskliga villkoren alltsedan syndafallet. Det betyder att en människa inte av egen kraft eller begåvning förmår uppfylla det som hör till rättfärdigheten. Men genom att vi blir upptagna i Guds familj genom dopet får vi allt det som Gud i sin nåd och kärlek vill ge alla. Dopet ger syndernas förlåtelse, befriar från död och djävul och ger evig salighet åt alla som tror på det som Guds ord och löfte säger.

Hur går det till?
Dop sker huvudsakligen i en av församlingens gudstjänster söndagens högmässa eller någon annan gudstjänst eftersom dopet är en handling som inlemmar den nydöpte i Guds familj, kyrkan. Det är fint och viktigt att församlingen är med för att välkomna, stötta och be för den som döps. Finns det särskilda omständigheter som gör detta svårt kan ni alltid tala med er församlingspräst om hur ni kan lösa det!

En beskrivning av dopets gudstjänst:
De som ska döpas, deras familjer och vänner samt den kyrkliga församlingen samlas. Efter inledande välkomstord och en bön om beskydd för de som ska döpas berättas vilka namnen är på dem som ska döpas. Vi lyssnar till läsningar ur Guds ord och ber att Gud genom den Helige Ande välsignar det vatten som finns i dopfunten så att det kan bära med sig de gåvor och löften Gud ger alla som döps. Efter att vi tillsammans bekänt den kristna tro vi döps till och kandidaterna eller deras föräldrar och faddrar bekräftat att det vill att så ska ske öser prästen vatten över kandidaternas huvuden och uttalar doporden. De nydöpta smörjs därefter med helig olja under bön om den Helige Andes gåvor. Likt Kristus blir den som är döpt »smord». Om dopkandidaten inte tidigare iklätt sig den vita dopdräkten kan det ske nu som ett tecken på att han eller hon har fått nytt liv genom Kristus – liksom iklätt sig Kristuslivet. Ett ljus tänds på kyrkans påskljus och överräcks till den nydöpta för att visa att Kristus gudomliga och eviga ljus nu är närvarande i henne eller honom. Avslutande böner i tacksamhet för dopets gåva och för de nydöpta följs av välsignelse från Gud, Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Varför döper kyrkan? Hur började det?
I sitt samtal med Nikodemos berättar Jesus att dopet är nödvändigt för frälsningen. ”Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike.” (Joh 3:5). När Jesus hade uppstått från de döda mötte han de elva apostlarna och gav dem i uppdrag att döpa och han sa att ”Den som tror och blir döpt skall räddas.” (Mark 16:16).

Ordet dop har samma betydelse som doppa, nersänka. Att doppas eller sänkas ner i vatten är att likna vid att dö och att komma upp ur vattnet igen blir då att få nytt liv. Att bada i vatten är att bli ren. I bibeln står det så här om detta: ”Ni begravdes med Kristus i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda.” (Kol 2:12).

Det är Jesus som har grundat det kristna dopet. Innan han som vuxen kallade lärjungar och började sin tjänst blev han själv döpt av Johannes döparen. Men inte för att han själv skulle bli renad utan för att med sin egen helighet rena vattnet. Jesus behövde inte bli döpt alls men genom att låta sig döpas visar han för oss och alla människor hur gott och riktigt det är att underkasta sig en vilja som är större än sin egen, att stiga ur sig själv och sitt eget för att söka göra Guds vilja. När Jesus gjort det visar det sig att han blir mer äkta och klar. Så blir det för oss också när vi vågar ta steget att inte bara döpas utan också låter varje dag präglas av vår nya tillhörighet till Gud.

När Jesus befallde sina lärjungar att ”Gå ut och göra alla folk till lärjungar.” (Matt 28:19) genom att döpa gav han oss det hjälpmedel som kan förändra våra liv så att vi kan leva dem tillsammans med Gud! 

Vem får döpas?

Den som inte är döpt!

Dopet ger formellt medlemskap i Svenska kyrkan, och det ger tillträde till nattvarden och rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt. Den som är döpt får också rösta vid kyrkliga val från 16 års ålder och är själv valbar från 18 års ålder. Den döpte kan också bli kyrkvärd. En som är döpt och konfirmerad kan efter utbildning och antagning vigas till präst eller diakon.

Hur förbereder jag ett dop?
När dopet är bokat kommer prästen att höra av sig för att boka in ett dopsamtal. Innan det samtalet kan ni ha funderat kring om vill ha faddrar/gudföräldrar, och i så fall vilka ni vill ha. På dopsamtalet samtalar vi om dopets innebörd, men också om praktiska saker som hur dopet går till, hur vi går och står och om psalmer och musik.

Är den som ska döpas ungdom eller vuxen och förbereder sig för dopet så är det vanligt att vi träffas några gånger och samtalar om dopet och livet som kristen.
 
Tips inför dopet
Ibland finns en förväntan att ha ett stort och påkostat dopkalas. Så behöver det verkligen inte vara. Det kan vara lika fint och meningsfullt med ett mindre kalas. Bjud de närmaste eller alla du känner… Dopets innebörd är ju ändå det viktigaste.

Förbered gärna eventuella storasyskon och andra barn innan ert barn ska döpas. Besök kyrkan och titta på hur det ser ut. Ta fram dopljus, bilder och annat för att berätta om storasyskonets eget dop.

Är det ett spädbarn som ska döpas kan föräldrar vara oroliga att barnet ska låta mycket. Var inte det, det är helt naturligt och okej att ett litet barn låter. Det har präst, församling och säkert också släkt och vänner full förståelse för.

Om dopdräkten. Kanske har ni en egen, eller en som många i släkten döpts i. I församlingarna finns dopdräkter att låna. Också för den som är vuxen…

Vad kan vi få hjälp med vid dopet/inför dopet?
Om ni är osäkra på om ni vill bli döpt eller döpa ert barn så finns präster och andra i församlingen tillgängliga för att samtala med er om det. Präst och kyrkomusiker hjälper till och vägleder i val av psalmer och eventuell annan musik.

Församlingarna och pastorsexpeditionen har lokaler ni kan låna för dopfesten. Fråga oss så berättar vi vad som finns tillgängligt. Det finns dopdräkt att låna, både för vuxna och spädbarn.

Faddrar, vad är det och vad förväntas de göra? Att vara fadder/gudförälder är ett fint och viktigt uppdrag. Det är ett uppdrag att ta på sig med stolthet och allvar. Fadderns uppgift är att finnas vid den döptes sida genom livet, att vara ett föredöme och stöd för den döpte. Faddern får påminna och berätta om dopet och tron, t ex genom att höra av sig på dopdagen. Att be för sitt gudbarn är också viktigt. Den som vill bli fadder ska själv vara döpt och gärna konfirmerad.