Universitetskyrkan i Kalmar

Våren 2021 får Svenska kyrkans del av Universitetskyrkan vid Linnéuniversitetet i Kalmar nya former.

Våren 2021 får Svenska kyrkans del av Universitetskyrkan vid Linnéuniversitetet i Kalmar nya former. Equmeniakyrkans studentpastor Hanna-Sara Leones fortsätter, och du som vill tala med en präst eller diakon är välkommen att kontakta någon av församlingarna i Kalmar pastorat. 

Hör av dig om du behöver samtalsstöd mitt i allt!

Det är kostnadsfritt, och vi har tystnadsplikt. 

Med rum för hela livet

Universitetskyrkans tre ledord:

  • Stöd när det känns svårt eller när livet krisar. 
  • Ro som en hjälp att hitta balans mellan prestation och vila, och erbjuda rum för tro och andlighet.
  • Inspiration genom att väcka frågor om samhälle, tro och liv som engagerar och inspirerar.