Två Systrars trädgård

En återblick från sommarens och höstens blomsterprakt

Nya odlingslådor

Under våren kom fyra stora odlingslådor på plats utanför kapellet.
Få anade nog då vilken enorm växt- och färgprakt det skulle bli.

I Påskpåsarna, som alla aktiva i församlingen fick låg bl a en fröpåse.
På påskdagen uppmanades man att så en del av fröerna i en av lådorna.
Det blev starten på odlandet.
Sedan fortsatte trädgårdsgruppen att plantera, vattna och sköta växtligheten.
Nu finns en mängd lökar planterade för att njutas av i vår.