Språkcafé och läxhjälp

Språkcaféet finns för dig som vill ha stöd i svenska språket. Du kan också få läxhjälp. Alla är välkomna!

Start 20/9 kl. 17.00

Måndagar kl. 17.00-18.30 i Två Systrars Kapell, Norrlidens centrum

Välkommen!

Jan Fellenius

Jan Fellenius

Två Systrars församling

Diakon