Sång och musik

Sången och musiken är igång!

Men då vi endast kan vara ett begränsat antal gudstjänstfirare i Två Systrars lilla kapell tills restriktionerna släpper, är inga körer eller större grupper verksamma.

Däremot leds sång och musik med ideell kraft av några personer ur dessa grupper varje söndag.

Hör av dig till vår kantor, Joel Holmquist, om du vill vara med!
Viss sångvana behövs då vi endast är 2-3 personer per gång.

Joel Holmquist

Två systrars församling

Kantor