Två Systrars Kapell

Två Systrars Kapell ligger i Norrliden, den nordligaste stadsdelen i Kalmar.

Välkommen in!

Tänd ett ljus, läs en tidning, låna en bok eller sitt på gården och njut!

Kyrkan, biblioteket och atriumgården är öppna varje dag;
måndag-torsdag och söndag 08.15-20.45
fredag kl. 07.15-17.15
lördag kl. 08.15-17.15

I Två Systrars Kapell finns två åttakantiga glasfönster med målningar av konstnären Sven-Bertil Svensson;

Fönstret i öster har den tidiga morgonens färger som lyser särskilt starkt när den uppåtgående solen skiner igenom det.
Texten är skriven på grekiska och betyder: Kom, Herre Jesus.

Kom gärna in en solig morgon och/eller kväll för att se när fönstren är som finast!

Fönstret i väster, där solen går ner, har blå och lite mörkare färger. Den grekiska texten betyder: Herre förbarma dig.

 

De två systrarna Marta och Maria har gett namn till Två Systrars Kapell.
Nyckeln är Martas symbol och den öppnade oljeflaskan är Marias.

Vid ingången till kyrkan står ett krucifix i trä av konstnären Eva Spångberg.

Jesus i röd mantel och med gyllene kungakrona stäcker ut sina armar för att omfamna alla som kommer till kyrkan.

Alfa är den första och Omega den sista bokstaven i det grekiska alfabetet.
Jesus säger att han är A och O, början och slutet.

Norrliden började byggas från mitten av 1960-talet. Till att börja med var det mest hyreshus och bostadsrätter. I Bergavik och Björkenäs, som också tillhör församlingen byggdes villor och radhus.

Nästan från början

Kyrkan fanns på plats nästan från början. I källaren till ett av hyreshusen på Två Systrars väg hyrde Kalmar församling en lokal, från början kallad Norrlidssalen. Den var inte i första hand tänkt som kyrka, utan som lokal för kyrkliga aktiviteter bland stadsdelens nyinflyttade, studier och arbete bland barn och ungdom.

Ganska snart började lokalen användas för gudstjänster på söndagar, och bytte namn till Två Systrars Kapell. Först firades enkla gudstjänster för barn och familjer. Efter en tid började man med nattvard varje söndag.

Lokalerna blev trånga och många tyckte inte att det var en "riktig" kyrka. En småkyrkostiftelse bildades och efter rejäl kamp från dess sida byggdes 1984 en ny kyrka i Norrlidens centrum - Två Systrars Kapell.

Varför Två Systrar?

Stadsdelens gator har namn efter fartyg,  t ex Förgyllda Solen, Albertina eller Smålands Lejon. Även Två Bröders väg har fått sitt namn efter ett fartyg, men inte gatan bredvid: Två Systrars väg. Sitt namn fick den nog mest för att det passade bra till Två Bröders väg.

Namnet Två Systrars kapell syftar på de två systrarna i Bibeln, Marta och Maria, som var vänner till Jesus (Luk 10:38–42, Joh 11:1–44, 12:1–11). Marias stillhet, lyssnande till Herren och Martas aktiva tjänande fick vara förebild för hur arbetet i Två Systrars Kapell skulle bedrivas.

När den nya kyrkan byggdes flyttades namnet över till den.
Maria påminner oss om att sitta vid Herrens fötter - att be, lyssna till honom, samtala och delta i gudstjänsterna. 
Marta visar att det också är viktigt med händernas uppgifter, att baka, laga mat och inbjuda till måltidsgemenskap.