Bibelvandring för barn

Fyra söndagar kl. 11-12. Utomhus runt Två Systrars Kapell.

Nu på söndag handlar bibelvandringen om bröd . . .
och om Jesus förstås!

Välkomna till Bibelvandring!

Kyndelsmässodagen, 7 februari

Fastlagssöndagen, 14 februari

Midfastosöndagen, 14 mars

Jungfru Marie bebådelsedag, 21 mars


Varför?

När vi inte kan samlas till Söndagsskola inne i kyrkan får vi komma på andra sätt.

När?
Fyra söndagar: 7 och 14 februari, 14 och 21 mars

Var?
Ute på tomten till Två Systrars Kapell

Vad gör man?
Varje söndag handlar om en berättelse från Bibeln, ofta söndagens tema.
Lite olika upplägg varje gång: Skattjakt, läsa på lappar, frågerunda, samla på saker, titta på saker i fönsterna, sjunga en sång, enkelt pyssel  m.m.

Vem kan vara med?
Bibelvandringarna är tänkta för barn från ca 2-10 år, men äldre barn och vuxna är lika välkomna att vara med.
Föräldrar går med sina barn.

Hur lång tid tar det?
Antagligen lite olika. Ca 15-20 minuter.

Behövs anmälan?
Nej, men skicka gärna ett meddelande att ni kommer.

Är det Corona-säkert?
Ja, det är ambitionen.
Utomhus, familjen går tillsammans, komma på olika tider under 1 timme.

Lisbeth Carlsson

Två systrars församling

Församlingspedagog