Sång och musik

Kom och fira mässa i Två Systrars församling en söndag och hör hur sången ljuder starkt och porlande i vårt lilla kapell.

En sjungande församling med ideell kraft

Församlingen är sjungande och dessutom finns det många ideella som ställer upp i ledande av såväl nya som bekanta psalmer och sånger. 

Vill du vara med i ledandet av sång och musik?

Ta kontakt med vår kantor Joel Holmquist om du vill vara med och leda musiken i någon av våra mässor med instrument eller i sång.

Kyrkokören Cantus Sororum

Kören Cantus Sororum sjunger en blandad repertoar med allt från klassiskt till pop och rock. Men kören har, som de andra musikgrupperna i församlingen, hjärtat i ledandet av gudstjänstmusiken i våra högmässor. Någon gång per år ger dock kören en härlig konsert.

Kom och sjung med oss! 
Kontakta vår kantor Joel Holmquist

Lovsångsteamet Team Praise

I lovsångsteamet arbetar vi med bön och sång mot ledandet av den gemensamma lovsången i högmässor och kvällsmässor. 
Teamet är inte som någon kör utan då hänvisas man till kyrkokören istället.
I teamet behöver du redan vara sjungande och ha viss erfarenhet av ledandet av lovsång och just det specifika uppdraget. Tala med vår kantor Joel Holmquist om du vill veta mer.

Barnkören Joy  f. 2013-16

Barnkören Joy är en dela av barngruppen ”Kompis” 
Vi lär oss om musik och övar sånger att sjunga i några av årets gudstjänster.
Just nu arbetar vi med ett projekt, att ge ut ett album på Spotify senare under våren. Du kan höra oss och vår första sång --> HÄR

Vill ditt barn vara med i Joy/Kompis?
Kontakta kantor Joel Holmquist eller
församlingspedagog Lisbeth Carlsson