Sång och musik

Kom och fira mässa i Två Systrars församling en söndag och hör hur sången ljuder starkt och porlande i vårt lilla kapell.

En sjungande församling med ideell kraft

Församlingen är sjungande och dessutom finns det många ideella som ställer upp i ledande av såväl nya som bekanta psalmer och sånger. 

Vill du vara med i ledandet av sång och musik?

Ta kontakt med vår kantor Joel Holmquist om du vill vara med och leda musiken i någon av våra mässor med instrument eller i sång.

Kyrkokören Cantus Sororum

Kören Cantus Sororum sjunger en blandad repertoar med allt från klassiskt till pop och rock. Men kören har, som de andra musikgrupperna i församlingen, hjärtat i ledandet av gudstjänstmusiken i våra högmässor. Någon gång per år ger dock kören en härlig konsert.

Kom och sjung med oss! 
Kontakta vår kantor Joel Holmquist

Lovsångsteamet Team Praise

I lovsångsteamet arbetar vi med bön och sång mot ledandet av den gemensamma lovsången i högmässor och kvällsmässor. 
Teamet är inte som någon kör utan då hänvisas man till kyrkokören istället.
I teamet behöver du redan vara sjungande och ha viss erfarenhet av ledandet av lovsång och just det specifika uppdraget. Tala med vår kantor Joel Holmquist om du vill veta mer.

Barnkörerna Joy  f. 2015-17 och Chorus f. 2013-14  

Barnkören ”Joy” är en del av barngruppen: ”Kompis” 
Vi är igång igen för terminen och övar in nya härliga sånger som vi sjunger i några av terminens högmässor.

Barnkören ”Chorus” är en del av äldre barngruppen: ”After School” 
Vi lär oss mer om vad en kör är och hur man kan sjunga i stämmor. Vi provar också på lite olika instrument under terminen. Likt yngre barnkören sjunger vi också i några av terminens högmässor.

 

Vill ditt barn vara med i Joy/Kompis eller Chorus/After School?
Kontakta kantor Joel Holmquist eller
församlingspedagog Lisbeth Carlsson