Mat & Mässa

Nästa Mat & Mässa blir onsdagen den 6 mars.

Mat & Mässa

Första onsdagen varje månad kl. 17-19

17.00-ca 17.20  Kids Song - sångstund i kyrkan med barn och föräldrar.

17.00-18.30  Kvällsmat för små och stora.
50 kr för vuxna och gratis för barn.

18.30  Vardagsmässa

 

3 januari     7 februari     6 mars     3 april     1 maj     5 juni