Gudstjänster

Välkommen till gudstjänst i Två Systrars Kapell!

ONSDAG 22 NOVEMBER

18.30  Vardagsmässa
Johan Alberius
Kaffe/te och smörgås
Bibeln på en (dryg) kvart

FREDAG 24 NOVEMBER

07.30  Morgonmässa
Johan Alberius
Frukost

SÖNDAG 26 NOVEMBER

10.00  Högmässa
Johan Alberius
Barnkörerna Joy och Chorus
Söndagsskola
Kyrkkaffe

_____________________________________

Kommande gudstjänster

ONSDAG 29 NOVEMBER

18.30  Vardagsmässa
Johan Alberius

FREDAG 1 DECEMBER

07.30  Morgonmässa
Johan Alberius
Frukost

1:A SÖNDAGEN I ADVENT - 3 DECEMBER

10.00  Högmässa
Johan Alberius
Kören Cantus Sororum
Söndagsskola
Förbön
Kyrkkaffe

ONSDAG 6 DECEMBER

17-19  Mat & Mässa
17  Kids Song
, sångstund för barn och föräldrar
17-18.30  Kvällsmat
18.30  Vardagsmässa
Johan Alberius

FREDAG 8 DECEMBER

07.30  Morgonmässa
Johan Alberius
Frukost

2:A SÖNDAGEN I ADVENT - 10 DECEMBER

10.00  Högmässa
Mattias Östborg
Team Praise
Söndagsskola
Kyrkkaffe