Gudstjänster

Längst ner på sidan finns bibeltexter för kommande söndag

Antal gudstjänstdeltagare

Från och med 1 juni får 50 personer delta i gudstjänsterna.
Det ska vara minst 1 meter mellan sällskap och varje sällskap (de man bor med) får vara högst 4 personer som sitter bredvid varandra.

Anmälan

För att delta i söndagens högmässa behövs anmälan. 
Sms:a till Marco Aldén, 070-280 57 98, så svarar han om det finns plats.

Webbsändning

Söndagens högmässa direktsänds här nedanför och på www.tskonline.se.

Enskild kommunion

Enskild kommunion erbjuds under 1 timme efter högmässans slut.

När du kommer till kyrkan går du fram till prästen som står eller sitter vid altaret. Du får nattvarden under brödets gestalt. Sedan finns det möjlighet att sitta ner för att be en stund.

---------------------------------------

Söndag 25 juli

10.00  Högmässa
Högst 50 deltagare
Anmäl med sms till Marco Aldén, 070-280 57 98
Johan Alberius
Söndagsskola
Kyrkkaffe ute
Enskild kommunion under 1 timme efter gudstjänsten

18.30  Kvällsmässa
Johan Alberius

Onsdag 28 juli

18.30  Vardagsmässa
Marco Aldén

Fredag 30 juli

7.30  Morgonmässa
Marco Aldén

Söndag 1 augusti

10.00  Högmässa
Högst 50 deltagare
Anmäl med sms till Marco Aldén, 070-280 57 98
Marco Aldén
Söndagsskola
Kyrkkaffe ute
Enskild kommunion under 1 timme efter gudstjänsten

18.30  Kvällsmässa
Marco Aldén

________________________________________________________________________

LIVESÄNDNINGAR

Denna spelare sänder automatiskt LIVE så länge något sänds. Annars är den i viloläge. OBS! Ibland kan livesändningarna få problem att starta från en mobil enhet. Titta då från en dator istället.

__________________________________________________________________________

Åttonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Andlig klarsyn

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Mika kapitel 3, vers 5-8

Så säger Herren om profeterna som leder mitt folk vilse: De lovar fred och lycka bara de får något att tugga men förklarar krig mot alla som inte stoppar något i gapet på dem. Därför: Natt över er — och inga syner! Mörker — och inga spådomar! Solen skall gå ner för profeterna, dagen bli svart omkring dem. Siarna får stå med skam, spåmännen blygas, alla måste dölja skägget, ty Gud svarar inte. Men mig har Herrens ande fyllt med kraft, med rättfärdighet och mod: jag kan visa Jakob hans brott, visa Israel hans synd.

Epistel

Första Johannesbrevet kapitel 4, vers 1-6

Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen. Men ni, mina barn, är från Gud, och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han som är i världen. De kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 7, vers 15-21

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.

Psaltaren

Psaltaren psalm 119, vers 30-35

Sanningens väg har jag valt, dina lagar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina lagbud, svik mig inte, o Herre. Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min insikt. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, och jag skall följa den till slutet. Ge mig förstånd att lyda din lag, att hålla den helt och fullt. Led min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje.