Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Två Systrars församling Besöksadress: Lille bullens väg 1, 39358 KALMAR Postadress: Södra Vallgatan 25, 39231 KALMAR Telefon:+46(480)421460 E-post till Två Systrars församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kommande gudstjänster

Bibeltexterna för närmaste helgdag finns längst ner på sidan.

Söndag 20 oktober

10.00  högmässa

Präster: Marco Aldén, Johan Alberius och Magnus Persson som predikar 
Dop
Söndagsskola
Personlig förbön

Val till församlingsrådet

Fördjupning i Två Systrars:
Magnus Persson talar om Två Systrars - Kyrkan mitt i byn
Soppa och kaffe

Söndag 27 oktober

10.00  högmässa

Präst: Johan Alberius
Söndagsskola
Personlig förbön
Kyrkkaffe

Alla helgons dag - lördag 2 november

10.00  högmässa

Präst: Johan Alberius
Söndagsskola
Kyrkkaffe

Söndag 3 november

10.00  högmässa

Präst: Johan Alberius
Söndagsskola
Personlig förbön
Kyrkkaffe

Söndag 10 november

10.00  högmässa

Präster: Johan Alberius och Marco Aldén
Söndagsskola
Personlig förbön
Kyrkkaffe

Söndag 17 november

10.00  högmässa

Präst: Marco Aldén
Söndagsskola
Personlig förbön
Kyrkkaffe

Söndag 24 november

10.00  högmässa

Präster: Marco Aldén och Johan Alberius
Söndagsskola
Personlig förbön
Kyrkkaffe

Personlig förbön i högmässan

För den som vill finns möjlighet till kort personlig förbön i samband med nattvardens måltid i söndagens högmässa.
Två personer från församlingen sitter i rummet bredvid kyrkan. När det är ledigt går du in, säger ditt namn och vad eller vem du vill att ni ska be för.
Det går också bra att bara säga: Be för mig!

Förbönen kan gälla både små och stora svårigheter eller glädjeämnen. Inget är för litet eller för stort att be för. 

Många har upptäckt hur fin den korta stunden är och att förbönen har stor betydelse i livet med Jesus.

Ta vara på möjligheten en gång eller många gånger!

De som ber för eller med dig lovar att inte berätta för någon vilka som kommit till förbön eller vad bönen handlat om.

 

Artonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Att lyssna i tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 30, vers 11-16

Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning.

Epistel

Jakobsbrevet kapitel 2, vers 8-13

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: 'Du skall älska din nästa som dig själv', då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som överträdare. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Ty han som har sagt: 'Du skall inte begå äktenskapsbrott' har också sagt: 'Du skall inte dräpa.' Om du inte bryter äktenskap, men dräper, är du en lagöverträdare. Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 10, vers 17-27

När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: 'Du skall inte dräpa', 'Du skall inte begå äktenskapsbrott', 'Du skall inte stjäla', 'Du skall inte vittna falskt', 'Du skall inte ta ifrån någon det som är hans', 'Visa aktning för din far och din mor'. ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 19, vers 8-15

Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad, att följa dem ger riklig lön. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, min hjälpare.