Gudstjänster

Välkommen till gudstjänst i Två Systrars Kapell!

ONSDAG 10 JULI

17.00-18.30  Två Systrars grillar
18.30  Vardagsmässa
Mattias Östborg

FREDAG 12 JULI

07.30  Morgonmässa
Sigurd Hjelmgren
Frukost

SÖNDAG 14 JULI

10.00  Högmässa
Sigurd Hjelmgren
Söndagsskola
Kyrkkaffe

---------------------------------

ONSDAG 17 JULI

17.00-18.30  Två Systrars grillar
18.30  Vardagsmässa
Sigurd Hjelmgren

FREDAG 19 JULI

07.30  Morgonmässa
Sigurd Hjelmgren
Frukost

SÖNDAG 21 JULI

10.00  Högmässa
Sigurd Hjelmgren
Kyrkkaffe

12.30  Dopgudstjänst