Gudstjänster

Längst ner på sidan finns bibeltexter för kommande söndag

Onsdag 24 november

18.30  Vardagsmässa
Marco Aldén
Kaffe/te och smörgås

Fredag 26 november

7.30  Morgonmässa
Marco Aldén
Frukost

1:a advent - söndag 28 november

10.00  Högmässa
Marco Aldén och Johan Alberius
Kören Cantus Sororum och barnkören Joy
Söndagsskola

Onsdag 1 december

17-19  Mat & Mässa
17.00  Kids Song; sångstund för barn och föräldrar
17.00-18.30  Kvällsmat
18.30  Vardagsmässa

Fredag 3 december

7.30  Morgonmässa
Marco Aldén
Frukost

2:a advent - söndag 5 december

10.00  Högmässa
Johan Alberius
Söndagsskola
Soppa och kaffe
Åse Aronsson inleder samtal om ”Med Bibeln i våra händer”

_______________________________________