Gudstjänster

Längst ner på sidan finns bibeltexter för kommande söndag

Antal gudstjänstdeltagare

Två Systrars församling och hela Kalmar pastorat följer folkhälsomyndighetens allmäna råd och regeringens regel om högst 8 deltagare vid allmänna sammankomster. Nu kan det dessutom vara höst 8 medverkande.

Anmälan

För att delta i en gudstjänst behövs anmälan. 
Sms:a till Marco Aldén, 070-280 57 98, så svarar han om det finns plats.
Ingen anmälan till fredagens mässor.

Webbsändning

Söndagens högmässa och onsdagens kvällsmässa direktsänds här nedanför och på www.tskonline.se.
De kan också ses senare på tskonline.se

Enskild kommunion

Enskild kommunion erbjuds under 60 minuter efter högmässans slut
och under 30 minuter efter vardagsmässans slut på onsdagar.

När du kommer till kyrkan går du fram till prästen som står eller sitter vid altaret. Du får nattvarden under brödets gestalt. Sedan finns det möjlighet att sitta ner för att be en stund.

---------------------------------------

Onsdag 19 maj

18.30  Vardagsmässa
Johan Alberius
Enskild kommunion under 30 minuter efter gudstj.

Fredag 21 maj

07.30  Morgonmässa
Marco Aldén

08.00  Morgonmässa
Marco Aldén

Pingstdagen, söndag 23 maj

10.00  Högmässa
Marco Aldén
Enskild kommunion under 1 timme efter gudstj.

18.30  Kvällsmässa
Marco Aldén

Annandag pingst, måndag 24 maj

18.30  Kvällsmässa
Johan Alberius

Onsdag 26 maj

18.30  Vardagsmässa
Johan Alberius
Enskild kommunion under 30 minuter efter gudstj.

Fredag 28 maj

07.30  Morgonmässa
Marco Aldén

08.00  Morgonmässa
Marco Aldén

Söndag 30 maj

10.00  Högmässa
Johan Alberius
Enskild kommunion under 1 timme efter gudstj.

18.30  Kvällsmässa
Johan Alberius

 

________________________________________________________________________

LIVESÄNDNINGAR

Denna spelare sänder automatiskt LIVE så länge något sänds. Annars är den i viloläge. OBS! Ibland kan livesändningarna få problem att starta från en mobil enhet. Titta då från en dator istället.

TIDIGARE SÄNDA MÄSSOR
Du kan se tidigare sända mässor i en veckas tid på tskonline.se

__________________________________________________________________________

Pingstdagen

Pingsten är kyrkans tredje stora helg vid sidan av jul och påsk. Den är den heliga Andens högtid. Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor. När Jesus visat sig för lärjungarna efter uppståndelsen lämnar han jorden. Redan då talar Jesus om att lärjungarna inte kommer att överges. Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem. Det firar vi vid pingsten - Anden, Hjälparen, Guds närvaro hos människan och i skapelsen.

Tema

Den heliga Anden

Liturgisk färg

Röd

Altardekoration

På altaret ställer vi pingstliljor med tolv röda tulpaner i mitten och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Moseboken kapitel 11, vers 1-9

Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig. ”Nu skall vi slå tegel och bränna det”, sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck. De sade: ”Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden.” Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sade: ”De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.”

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 14, vers 25-29

Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett.

Psaltaren

Psaltaren psalm 104, vers 27-31

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, du tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt, må Herren glädja sig över sina verk.