Klockspelet

Från Två Systrars klockstapel kan man höra psalmmelodier fem gånger varje dag. Här finns de psalmer som spelas just nu.

Kl. 08.30   
176  Din klara sol går åter opp

Kl. 12.00   
338  Som ett klockspel hör jag dig

Kl. 15.00
6       Lova Gud i himmelshöjd

Kl. 18.00
210  Jag lyfter ögat mot himmelen

Kl. 21.00

189  Bliv kvar hos mig

37 klockor

I klockstapeln utanför Två Systrars Kapell hänger 37 klockor som kan programmeras till att spela melodier. Några av dem kallar till bön och gudstjänst minst 17 gånger varje vecka.

Två av de större klockorna bär de två systrarnas namn; Marta och Maria. 

På Marta-klockan står det: Mästaren är här och kallar dig till sig. (Joh 11:28)
På Maria-klockan står det: Allenast ett är nödvändigt. (Luk 10:42)