Klockspelet

Från Två Systrars klockstapel kan man höra psalmmelodier fem gånger varje dag. Här finns de psalmer som spelas nu i sommar.

37 klockor

I klockstapeln utanför Två Systrars Kapell hänger 37 klockor som kan programmeras till att spela melodier. Några av dem kallar till bön och gudstjänst minst 18 gånger varje vecka.

Två av de större klockorna bär de två systrarnas namn; Marta och Maria. 

På Marta-klockan står det: Mästaren är här och kallar dig till sig. (Joh 11:28)
På Maria-klockan står det: Allenast ett är nödvändigt. (Luk 10:42)

Psalmer som spelas i sommar

Kl. 08.30        Psalm 176  Din klara sol går åter opp

Kl. 12.00        Psalm 302  Min framtidsdag är ljus och lång

Kl. 15.00        Psalm 6  Lova Gud i himmelshöjd

Kl. 18.00        Psalm 774  Som när ett barn kommer hem 

Kl. 21.00        Psalm 189  Bliv kvar hos mig

Veckans psalm

302  Min framtidsdag är ljus och lång
1. Min framtidsdag är ljus och lång,
den räcker bortom tidens tvång,
där Gud och Lammet säll jag ser
och ingen nöd skall vara mer.

2. Ett oförgängligt arv jag har,
i himlen är det i förvar.
Och prövotiden här
min Fader ger vad nyttigt är.

3.  Pris vare Gud, som ställt det så!
Nu slipper jag att ängslig gå.
För mig han alltid sörja vill,
vad än som här må stöta till.

4.  Så har jag frid uti min själ
och sjunger lycklig: Allt är väl.
Jag vandrar trygg vid Faderns hand.
Han leder mig till livets land.

5.  Men, Herre Jesus, lär du mig
att leva mera helt för dig
den lilla tid jag har igen
på vägen hem till himmelen!