Klockspelet

Från Två Systrars klockstapel kan man höra psalmmelodier fem gånger varje dag. Här finns de psalmer som spelas just nu.

37 klockor

I klockstapeln utanför Två Systrars Kapell hänger 37 klockor som kan programmeras till att spela melodier. Några av dem kallar till bön och gudstjänst minst 18 gånger varje vecka.

Två av de större klockorna bär de två systrarnas namn; Marta och Maria. 

På Marta-klockan står det: Mästaren är här och kallar dig till sig. (Joh 11:28)
På Maria-klockan står det: Allenast ett är nödvändigt. (Luk 10:42)

Psalmer som spelas just nu

Kl. 08.30        Psalm 176  Din klara sol går åter opp

Kl. 12.00        Psalm 201  I denna ljuva sommartid

Kl. 15.00        Psalm 201  En vänlig grönskas rika dräkt

Kl. 18.00        Psalm 210  Jag lyfter ögat mot himmelen

Kl. 21.00        Psalm 189  Bliv kvar hos mig