Klockspelet

Från Två Systrars klockstapel kan man höra psalmmelodier fem gånger varje dag. Just nu spelas de här:

37 klockor

I klockstapeln utanför Två Systrars Kapell hänger 37 klockor som kan programmeras till att spela melodier. Några av dem kallar till bön och gudstjänst minst 18 gånger varje vecka.

Två av de större klockorna bär de två systrarnas namn; Marta och Maria. 

På Marta-klockan står det: Mästaren är här och kallar dig till sig. (Joh 11:28)
På Maria-klockan står det: Allenast ett är nödvändigt. (Luk 10:42)

i jultiden spelas de här psalmerna

Kl. 08.30   En stjärna gick på himlen fram (psalm 130)

Kl. 12.00   In dulci jubilo (psalm 433)

Kl. 15.00   Mitt i vintern (psalm 428)

Kl. 18.00   Himlen är så härligt blå (psalm 133)

Kl. 21.00   Vid Betlehem en vinternatt (psalm 128)

Veckans psalm

130   En stjärna gick på himlen fram
1.  En stjärna gick på himlen fram,
för Österns vise undersam.
Halleluja! Halleluja!

2.  Då fylldes de av glädje stor,
av glädje stor.
Till Betlehem de genast for.
Halleluja! Halleluja!

3.  De visste nu att Konungen,
att Konungen,
var kommen hit från himmelen.
Halleluja! Halleluja!

4.  Den gåva de åt Jesus gav,
åt Jesus gav,
guld, rökelse och myrra var.
Halleluja! Halleluja!

5.  Vi också nu vårt offer ger,
vårt offer ger,
åt honom som till oss kom ner.
Halleluja! Halleluja!

6.  Vi tackar dig, o Gud, vår Far,
o Gud, vår Far,
som Jesus Krist, din Son, oss gav.
Halleluja! Halleluja!

7.  Pris vare Guds barmhärtighet,
barmhärtighet,
i dag och i all evighet.
Halleluja! Halleluja!