Klockspelet

Från Två Systrars klockstapel kan man höra psalmmelodier fem gånger varje dag. Här finns de psalmer som spelas nu i sommar.

37 klockor

I klockstapeln utanför Två Systrars Kapell hänger 37 klockor som kan programmeras till att spela melodier. Några av dem kallar till bön och gudstjänst minst 18 gånger varje vecka.

Två av de större klockorna bär de två systrarnas namn; Marta och Maria. 

På Marta-klockan står det: Mästaren är här och kallar dig till sig. (Joh 11:28)
På Maria-klockan står det: Allenast ett är nödvändigt. (Luk 10:42)

Psalmer som spelas i sommar

Kl. 08.30        Psalm 176  Din klara sol går åter opp

Kl. 12.00        Psalm 302  Min framtidsdag är ljus och lång

Kl. 15.00        Psalm 6  Lova Gud i himmelshöjd

Kl. 18.00        Psalm 774  Som när ett barn kommer hem 

Kl. 21.00        Psalm 189  Bliv kvar hos mig

Veckans psalm

176  Din klara sol går åter opp
1. Din klara sol går åter opp,
jag tackar dig min Gud.
Med kraft och mod och nyfött hopp
jag höjer glädjens ljud.

2. Din sol går opp för ond och god,
för alla som för mig;
o, må jag så i tålamod
och kärlek likna dig.

3.  O, hjälp mig lyda dina bud
och ha din vilja kär,
förnöjd och glad i dig, min Gud,
var dag jag lever här.

4.  Då skall jag trygg, i råd och dåd,
till dig, o Fader fly
och än förnimma att din nåd
är varje morgon ny.