Digitala gudstjänster

Möjlighet till enskild kommunion efter sändningen.

Två Systrars gudstjänster direktsänds här nedanför och på tskonline.se

Gudstjänsterna kan också ses senare på tskonline.se (Där finns även söndagsskolor, boktips, sånger m.m.)

Enskild kommunion erbjuds i kapellet:
- Söndag förmiddag: Under 1 timme efter avslutad sändning.
- Onsdag kväll: Under 30 min efter avslutad sändning.

När du kommer till kyrkan går du fram till prästen som står eller sitter vid altaret. Du får nattvarden under brödets gestalt. Sedan finns det möjlighet att sitta ner för att be en stund.

LIVESÄNDNINGAR

Denna spelare sänder automatiskt LIVE så länge något sänds. Annars är den i viloläge. OBS! Ibland kan livesändningarna få problem att starta från en mobil enhet. Titta då från en dator istället.


TIDIGARE SÄNDA MÄSSOR

Du kan se tidigare sända mässor i en veckas tid på tskonline.se