Fyra systrar till Två Systrars

Fyra söndagar med spännande föreläsningar i Två Systrars Kapell 2020-21

Ett fördjupningsprogram i Två Systrars Kapell med fyra föreläsnings- och samtalsdagar under 2020 och 2021.

De fyra föreläsarna är alla kvinnor som har rötter i Två Systrars församling.

Dagarna börjar med högmässa klockan 10.00.
Efter gudstjänsten serveras enkel lunch och föreläsaren inleder dagens fördjupning som sedan övergår i gemensamt samtal.
Det hela avslutas vid 13-tiden.

Johan Alberius

Två Systrars församling

Präst