Förbön

Vill du att någon ber för dig eller tillsammans med dig för någon annan?

Personlig förbön

Varannan söndag finns möjlighet till personlig förbön under nattvarden i högmässan och ibland även direkt efter gudstjänsten.

Två personer ur församligens förbönsgrupp sitter i Mariarummet och ber kort för dem som vill. Du säger ditt namn och vad det är du vill ha förbön för. Det går också bra att be tillsammans för någon annan.
Inget är för stor eller för litet att be för!

De som ber har lovat att det du säger och det ni ber för stannar i rummet.
De säger inte heller till någon vilka som kommit dit.


Söndagar med personlig förbön januari - mars 

14 januari                 28 januari

11 februari               25 februari

10 mars                    24 mars