Enskilt samtal och bikt

Behöver du tala med någon i enskildhet? Under veckan före påsk finns listor med tider på väggen utanför sakristian. Där kan man boka en tid genom att kryssa i en ruta.

Det behövs människor att tala med där man kan vara absolut säker på att inget sprids vidare. För prästen är tystnadsplikten absolut. Han kan inte lösas från den.

Diakoner har tystnadsplikt, men får lämna uppgifter vidare om den som talat med diakonen tillåter det.

Och det viktigaste: Vi talar inte heller med varandra om de samtal vi haft.

Vill du gå till bikt - det vill säga bekänna och få Guds förlåtelse för något som tynger dig - skall du söka upp en präst.

För samtal om andliga frågor eller livet i stort finns både präster och diakoner tillgängliga.