Dop för alla

Lördag 23 oktober kl. 10-15

Välkommen till Två Systrars Kapell!

Vill du bli döpt? Eller har du ett barn som ännu inte är döpt?

Lördagen den 23 oktober kl. 10-15 är kyrkan öppen

Bestäm en tid i förväg eller kom när det passar er under dagen.

* Präst, kantor och församlingspedagog finns där för att berätta vad dopet betyder och hur det går till.

* Efter samtalet firar vi en kort, enkel och högtidlig dopgudstjänst i kyrkan.

* Församlingen bjuder på doptårta, saft och kaffe efter gudstjänsten.

lite praktiskt

- Ta med fullständigt personnummer på den som ska döpas.
- Vill ni ha en eller flera faddrar behöver de ha tillfrågats i förväg och helst vara  med. Faddrar ska vara döpta och helst konfirmerade.
- Dopklänning för barn upp till ca 1 år finns att låna. Vi har också dopdräkter för större barn och vuxna.

 

dopet - ett sakrament, en gåva, ett löfte

Dopet är ett sakrament, en helig handling som är instiftad av Jesus.
Han sa till sina lärjungar att gå ut i hela världen, lära och döpa.

Dopet är också en gåva som alla som vill bli döpta får helt gratis. Den kan aldrig tas ifrån oss, vad som än händer i livet. 

Vi blir Guds barn och tillhör honom. Gud omsluter med sin stora kärlek, ger förlåtelse och öppnar vägen till himmelen och evigt liv.
Han lovar att vara med oss alla dagar till tidens slut. 

Vi blir en del av hans stora familj med alla kristna i världen.

Vi som bor i Sverige blir också medlemmar i Svenska kyrkan och i den församling vi bor i.

symboler

Det som sker i dopet är osynligt, men det finns symboler som hjälper oss att förstå:

* VATTEN  Vatten är en symbol för livet och levande Gud, eftersom vatten är en förutsättning för allt liv. Vattnet gör männsikan ren från synden.

*  DOPLJUSET  Den som döps får ett dopljus. Det påminner om Jesus som sa: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus.”
Ofta finns ett kristusmonogram på ljuset. Det är de två första bokstäverna i KRistus på grekiska.

*  DOPKLÄNNINGEN  Den vita färgen är en symbol för glädje, förlåtelse och renhet.
Ett litet barn har en alldeles för lång dopklänning. De vet inget om dopet, men får växa i det.

*  KORSTECKNET  I dopgudstjänsten tecknar prästen ett kors på den som döps. Korset symboliserar treenigheten, Gud fader, Son och helig Ande. Det påminner om Jesu död och uppståndelse och är en bild för det godas seger över det onda.

*  OLJA  I många kyrkor ritar prästen ett kors med olja i pannan på den nydöpte. Oljan är ett tecken på att tillhöra Kristus, den smorde.

 

Johan Alberius

Två Systrars församling

Präst

Lisbeth Carlsson

Två Systrars församling

Församlingspedagog