Två Systrars församling

Till Två Systrars Kapell och församling är alla lika välkomna!

En Växande Kyrka

Ett samtal om visioner och mål för Två Systrars församling 2018 och framåt har startat under rubriken En Växande Kyrka.

Målet är en kyrka som växer både till antalet som delar gudstjänst och församlingsliv och att var och en ges möjligheter att växa som kristen och som människa.

Två Systrars församling ska vara
-  Inbjudande
-  Bedjande
-  Lärande
-  Samtalande
-  Gudstjänstfirande
-  Tjänande

Det som sker i församlingen behöver präglas av människors engagemang, längtan och vilja. Arbetslag, församlingsråd och församling funderar var för sig och tillsammans över ägen dit.

-  Vad längtar du efter i ditt kristna liv?
-  Vad kan du bidra med till andra?
-  Har du några konkreta idéer för församlingen?

I den här processen är alla lika viktiga, unga och äldre, nya i kyrkan och de som varit med länge. Många människors tankar ska få komma fram. Vi gör det helt enkelt tillsammans.

Be gärna för Två Systrars församling och för Den helige Andes ledning!