Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg och sociala arbete

Diakoni är kyrkans uppdrag

Församlingen har uppdraget att omsätta kristen tro i konkret handling genom omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Vi ska möta varandra med solidaritet och respekt. Grunden för det diakonala förhållningssättet är Guds kärlek som den möter oss i Jesus Kristus.

Diakonen

Diakonen i församlingen har utbildning för, och erfarenhet av, att möta människor i livssituationer som kräver särskild omsorg och särskilt bemötande.
All kontakt med diakonen ramas in av tystnadsplikt och sekretess.

Jan Fellenius är diakon i Två Systrars församling.
Telefontid är tisdagar kl. 13.00-14.30 och torsdagar kl. 10.00-11.30.

Besökstid är normalt fredagar kl. 9.00-12.00.

Välkommen!

---------------------------------------------------------------------

Telefon   0480-42 14 64
Epost      jan.fellenius@svenskakyrkan.se

---------------------------------------------------------------------

diakonen kan hjälpa till med:

*  Samtal och själavård

*  Samtalsgrupp för dig som lever med sorg

*  Stöd och hjälp i coronatider

*  Stöd åt ungdomar och unga vuxna

*  Familje- och relationsproblem

*  Hem- och sjukbesök

*  Ekonomisk utsatthet
    Diakonerna i Svenska kyrkan i kalmar och på Kalmar Stadsmission har en
    mottagning för medmänniskor som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd.
    Ring 0480-42 14 30 måndag-torsdag kl. 8.00-16.30 för att boka ett möte.