Bönen i Två Systrars Kapell

Att vila i Guds närhet

Två Systrars Kapell är en bönens plats.  Människor ber många gånger varje dag, tillsammans med andra eller enskilt. 

Stommen i den gemensamma bönen är morgon- och kvällsböner alla dagar.

Jesus klappar på hjärtats dörr - vi öppnar och släpper in honom

Kapellet är öppet för alla som vill komma in för en stunds bön, ensam eller tillsammans med någon.
Tänd gärna ett ljus i ljusbäraren eller framför altaret, för dig själv eller för någon du vill be för. Eller sitt ner en stund i kyrkan, släpp in Jesus i ditt hjärta och prata med honom om din glädje och dina svårigheter. Han har lovat att höra alla våra böner.

Morgonbön

Laudes alla dagar kl. 8.30

Kvällsbön

Completorium söndagar - torsdagar kl. 20.30

Bön inför kvällen

Vesper fredagar och lördagar kl. 17.00

Vid alla de gemensamma andakterna används Tidegärdens ordning.

Kyrkans allmäna förbön

I mässorna ber vi för oss själva, församlingen, och hela världen. Bönen ska kännas angelägen för alla. Föreslå gärna böneämnen till någon i personalen.

Personlig förbön

Varannan söndag finns möjlighet till personlig förbön under nattvarden i högmässan.
Två förebedjare från församlingens förbönsgrupp sitter i Mariarummet och ber kort och enkelt för de som vill.

Förbön i kvällsbönen

Vill du att vi ber för dig eller någon annan i en av veckans kvällsböner under en period?
Säg till någon i personalen så ordnar vi det.

Förbönslådan

Bredvid ljusbäraren finns en liten låda där man kan lägga lappar med böneämnen. Vid onsdagens veckomässa bes en bön för det som står på lapparna.