"Tryggare kan ingen vara"

Ett program om Lina Sandell, hennes texter och psalmer

”Ta mina tankar, Herre
Ej endast mina ord
och låt en helig stillhet
i själens djup bli spard”

2000 sångtexter hann hon med att skriva under sin livstid, prästdottern från lilla Fröderyd i Småland. Författare till flera av våra mest älskade och sjungna psalmer: Tryggare kan ingen vara, Jesus för världen, Blott en dag ett ögonblick i sänder, och många, många fler. Men vem var hon?

I programmet ger skådespelerskan Catherine Jeppsson en levnadsteckning, blandad med Sandells texter, sånger och allsång av några av hennes psalmer.

När: Söndagen den 10 februari efter mässan kl. 10.00 i Johanneskyrkan.

Varmt välkomna!