Vävnaden
Foto: Per-Ola Svensson

Vävnaden

Följande är ett utdrag ur häftet "SANKT JOHANNES KYRKA KALMAR" från 1985, där kyrkoherde emeritus Torsten Mårtensson skriver:

Dopfuntens kuppa i öländsk kalksten vilar (...) på ett fundament av röd tegelsten. På samma sätt vilar altarets kalkstensskiva på tegelfundament. Dessa två färgnyanser, teglets röda och kalkstenens grå, har professor Edna Martin tagit upp i en vävnad på norra väggen. Denna textila bild har skapats med hjälp av en speciell teknik. Stommen är ett fisknät med centimeterstora maskor. I maskorna har trätts in färgade remsor i natursiden. Ytan har fått liv genom inknytningar i ryateknik. Konstnärinnan har inspirerats till bilden av Jesu ord "Jag är vinträdet, ni är grenarna" (Joh. 15:5). Den nästan slöjaktiga textilen lättar upp tegelväggens tyngd.