Meny

Retreatdag 2019

Stillhet - Bön - Tystnad - Skapande - Gemenskap - Mässa

NYTTORP LÖRDAG 28 SEPTEMBER 10.00 - 15.00

För mer information och anmälan kontakta diakon

annika.s.johansson@svenskakyrkan.se

eller 0480-421433