Musik

Vad vore kyrkan utan sången och musiken? Nästan allt vi gör i kyrkan sker till musik. Det är inte utan skäl. Det sjungna ordet kommer oss ofta närmare än det talade. Det som sjungs knyter an till våra känslor och gör det lättare för oss att söka oss till det heliga. Något händer inom oss när vi sjunger, spelar eller bara lyssnar.