Musik

Vad vore kyrkan utan sången och musiken? Nästan allt vi gör i kyrkan sker till musik. Det är inte utan skäl. Det sjungna ordet kommer oss ofta närmare än det talade. Det som sjungs knyter an till våra känslor och gör det lättare för oss att söka oss till det heliga. Något händer inom oss när vi sjunger, spelar eller bara lyssnar.

Orgeltangenter

Kommande musikevenemang

Konserter i Johanneskyrkan - musik med kvalitet

Orgeln i Sankt Johannes kyrka

Orgeln

Orgeln i S:t Johannes kyrka stod klar 31 augusti 1992, och är byggd av Sune Fondell, Ålems Orgelverkstad AB.

Kör

"Att ta sig ton"