Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kör

"Att ta sig ton"

Kyrkokören i Sankt Johannes kyrka heter - inte helt oväntat - Johanneskören. Vi är just nu arton medlemmar, och sjunger mest visartade sånger, men också klassiska sånger i det mindre formatet samt någon enstaka gospel. Dessutom händer det ibland att körledaren skriver något helt nytt.

Johanneskören medverkar i församlingens gudstjänster sju-åtta gånger per år, och har även några gånger framfört vårkonserter. Denna tradition hoppas vi att vi kommer att kunna ta upp igen.

Den som är intresserad av att bli medlem kan höra av sig till per-ola.svensson@svenskakyrkan.se eller ringa 0480421437. Det som vi framför allt behöver är sopraner och altar.