Foto: Kristina Strand Larsson

Dop

Dopet är ett tillfälle till fest, men ger också riktningen för vår livsvandring. Oavsett hur vi har det, oavsett vad vi gör eller inte gör, lovar Gud att vara med oss alla dagar.

I Svenska kyrkan kan man döpas vid vilken ålder som helst - några veckor gammal eller 100 år.
Men man döps bara en gång. Den som döps blir medlem i Svenska kyrkan.

Det är inte Gud som behöver dopet, utan vi. Vi får det som ett synligt tecken på Guds kärlek.
Den som döps får lite vatten på sitt huvud. Vatten som är livsviktigt, precis som kärlek och uppmuntran.

I Sankt Johannes församling erbjuder vi dop i samband med huvudgudstjänsterna. Dessa gudstjänster är i regel söndagar klockan 10.

Slottskyrkan erbjuder dop på lördagar.
I Johanneskyrkan finns det möjlighet att låna lokal för dopfesten. Kom gärna och titta!

Dopet är gratis – det som kostar är festen efteråt, och den kostnaden styr man själv.

Välkommen att kontakta någon av församlingens präster, om du vill boka dop eller har frågor och funderingar.