Diakoni

Diakoni är omsorgen om medmänniskan och är en av kyrkans grundläggande uppgifter, själva ordet diakoni kommer från grekiska och betyder tjänst. Men diakoni är mer än ord. Det är också ett handlingens och närvarons språk. Att ”dela för att hela” skulle kunna beskriva diakonins hjärta.

Jesus säger: ”Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”

Alla som vill kan ta kontakt med diakonen i kyrkan, du måste inte vara medlem eller troende. Det räcker med att vara människa.

Diakoni är att vara medvandrare och är allas uppgift i församlingen. Som medlem i Svenska Kyrkan är du med och gör det möjligt för oss att regelbundet besöka äldreboenden, att erbjuda kostnadsfria stödsamtal vid sorg och kris, att hjälpa människor som mår dåligt eller behöver stöd. Tack för ditt stöd!

Om du vill göra en mer konkret insats är du varmt välkommen att höra av dig. Det kan till exempel handla om praktiska uppgifter i församlingshemmet, följa med till något av våra äldreboenden eller besöka någon som är sjuk. Alla kan behöva hjälp ibland och alla har något att bidra med.

Skylt med text: "Samtal pågår".

Välkommen att ta kontakt när du vill ha någon att samtala med kring din livssituation:
- vid sorg och sorgebearbetning
- om tankar kring livsfrågor
- när du behöver stöd och omsorg
- när du vill komma in i en gemenskap

Diakonen har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Guds händer

Du har inga händer utom våra 
att nå fram till dem som har det svårt, 
ingen ser ditt ansikte, om inte ljuset
från det lyser genom vårt.

Du har inga ögon utom våra
- genom någons blick du ser oss nu - 
ingen annan röst än vår
att ropa dina barn som övergett ditt hus.

Utan dig vi ingenting kan göra
bara i den kärlek du oss ger.
Var vår röst, vårt öga, våra händer 
att du själv blir sedd och hörd och trodd.

Anonym
Ingår i Psalmer och visor 1969