Sankt Johannes kyrkas altarskulptur - beskuren
Foto: Per-Ola Svensson

Altarskulpturen

Följande är ett utdrag ur häftet "SANKT JOHANNES KYRKA KALMAR" från 1985, där kyrkoherde emeritus Torsten Mårtensson skriver:

Låt oss börja med att söka upp Johannes själv i S:t Johannes kyrka. Vi finner honom i skulpturen över altaret. Där står han, som han brukar i kyrkokonsten, med en kalk i handen. 

Altarskulpturen är ett verk av bildhuggaren Erik Sand, Strängnäs. I dess övre plan ser vi korset. Där dog Jesus. Men nu är korset tomt. Han är inte här! I det nedre planet kommer sörjande kvinnor på tredje dagens morgon med välluktande kryddor och svepedukar för att slutföra gravläggningen. Men vad finner de? Stenen bortvältrad, graven tom! Han är inte heller här. I det övre planet ser vi Johannes och Maria, som enligt Johannesevangeliet 19:26 stått vid korset, på väg ut från Golgata och graven. Från bildens centrum utgår ett ribbverk. Därmed pekar bilden liksom ut en rymd som är större än dess egen. Evangeliet om Kristi död och uppståndelse har betydelse i alla väderstreck, det förenar himmel och jord, det gäller hela kosmos. 

  "Rymden är genomströmmad av olika skikt i färger, av vilka somliga bryts även på figurerna Maria och Johannes", skriver Erik Sand. Över kvinnorna vid graven faller ett skimmer av tidig blågrå gryning. Spänningen mellan de olika färgskikten kan också tolkas symboliskt som en spänning mellan olika "andemakter", som vill vinna människan för sina syften. Men mitt i dramatiken förmedlar bilden en segerton: "Vad ljus över griften, Han lever, o fröjd!"

  Konstnären har här utarbetat en helhet, i vilken Johannesgestalten osökt ingår. Samtidigt har han arbetat med problemet: Vad kan hänga över ett fristående altare? Hans mål var inte att göra ett altarskåp, som skulle stå som en skärm mot en korvägg på ett altares baksida och bara betraktas från ett enda håll. Nej, han har skapat en tredimensionell bild, som kan uppfattas från olika håll.

  Östra Smålands konstkritiker Tage Apell skrev i sin anmälan av denna altarskulptur bl a: "Det här konstverket kommer säkert att anses som mycket radikalt av många ovana betraktare... Vid första påseende gör konstverket intryck av att vara en skapelse av Piet Mondrian med sina olikmålade spjälverk, vilka strävar uppåt-nedåt och i sidled".

  Erik Sand har utfört ytterligare kyrkliga konstverk i Kalmar, nämligen det stora korset i Heliga Korsets kyrka, järnkorset på Norra kyrkogården samt dopfunten i Domkyrkan. (Även dopfunten i kapellet i Sankt Sigfrids folkhögskola i Växjö är ett verk av Sand. Jämför dess grav med Johanneskyrkans altarskulptur!)