Samtal i fastan om hängivenhet och motstånd idag

Utifrån författaren och prästen Dietrich Bonhoffers texter.

Fastan är en tid för eftertanke, att avstå för något för att göra plats för något annat. Det är att stanna till och lyssna på Gud, varandra och oss själva.
Mot bakgrunden av en kortare text som vi läser tillsammans, ställer vi frågor om aktivism, om att hänge sig. Vi talar om risker och möjligheter, om det som driver och tvingar.

Vad längtar du efter?
Vad vill du göra plats för i ditt eget liv?
Vad ser du i världen, nära och långt bort?

Du behöver inte förbereda något eller vara med varje gång. Däremot är det bra om du anmäler dig till sofia.ekelund@svenskakyrkan.se.

Datum: 11 mars, 18 mars, 25 mars, 1 april, 8 april, 15 april.

Tid: Kl 19.45-21.00

Plats: Kalmar domkyrka

För anmälan och frågor kontakta :
sofia.ekelund.fogelstrom@svenskakyrkan.se