Renovering pågår

Arbete pågår i Heliga Korsets kyrka och Korsets församlingsgård

Just nu pågår yttre renovering av såväl Heliga Korsets kyrka som av Korsets församlingsgård. På kyrkan ska marmorstenen rengöras, fogen mellan stenarna ska tas bort och sedan ska det läggas dit en ny fog. På församlingsgården ska tak och fasad genomgå rengöring. Renoveringen pågår till och med juli/augusti. Då byggställningarna står precis intill klockspelet på kyrkan är det för närvarande avstängt. Det kommer att slås på igen när ställningarna tas ner. 

Påverkar det verksamheten och mig som besökare?
Som besökare till kyrka och kyrkogård kommer du mest att se byggställningar och byggfolk runtomkring. Kyrkan kommer hålla öppet som vanligt bortsett från att vissa aktivieter flyttas till Skogssalen. Kontakta församlingen om du har ytterligare frågor kring verksamhet och olika aktiviteter.

För frågor kring renoveringen vänder du dig till:
Josefin Bergquist, Servicebyrån Växjö stiftskansli. 0470-77 38 51, josefin.bergquist@svenskakyrkan.se