Meny

Pridekör

Singing is your birthright! Du är varmt välkommen att hoppa med på tåget, och du behöver inte ha någon körvana eller kunna läsa noter.

Nu lanserar vi vårens program för Pridekören i Kalmar. Du är varmt välkommen att hoppa med på tåget. Det är en kör som ser lite olika ut år till år vilket gör det möjligt att ta emot även nya sångare. Du behöver inte ha någon körvana eller kunna läsa noter.

”Kören har sin grund i rösträtt. Människor har sjungit i över 50 000 år, för att bearbeta, be, mötas, arberta, glädjas, orka existera, mm. Det är först i modern tid som sång blivit något som exkluderar istället för inkluderar.
Att sjunga handlar om övning och vilja.”                                      (Kajsa Norrby)

Kören träffas en söndag i månaden för en längre workshop med körledare Kajsa Norrby. Då arbetar vi intensivt med sånger, gruppövningar, röstövningar, andning och samklang. Sista halvtimman av passet handleder Kajsa 3-4 personer som fram till nästa worshoptillfälle kommer att ha ansvar för att leda sina körmedlemmar.

Mellan Söndagarna träffas kören varje måndag 18.00-19.30

Våren 2020
Varje måndag 18.00-19.30 med börjar den 20 jan
Workshop söndagar 14.00-17.00
Datum; 19/1, 16/2, 15/3 19/4

Plats: Kalmar Domkyrka

Anmälan till sofia.ekelund@svenskakyrkan.se