Meny

Svenska kyrkan på Kalmarsunds Pride 2019

"Gör inte skillnad på människor" - Jakobsbrevet 2:1

Det är i år 50 år sedan Stonewallupproret startade en rörelse av förändring och befrielse. Vi ser fortsättningen på den rörelsen i det som kallas Pride, en befrielserörelse som tillsammans med andra befrielserörelser kommer att fortsätta finnas så länge vi fortsätter göra skillnad på människor.

I år är det fem år sedan den första prideparaden gick fram här i Kalmar. Fylld av livskraft och helig stolthet, men också allvar, kamp och otålighet. Hur ser det ut nu? Är en hel värld möjlig att tro på? Spelar det någon roll vem eller vad vi tror på? Vad betyder det att vara välkommen? Finns det en identitet som är större än mig själv?

Varmt välkommen att vara med i samtal om tro och kultur, om identitet, sammanhang och ansvar, i en vecka som ger oss möjlighet att pröva våra tankar och föreställningar.

Sofia Fogelström

Svenska kyrkan i Kalmar

Universitetspräst