Foto: Lina Alriksson

Till oss alla om församlingsinstruktionen

"... ett levande dokument som ger stöd i ert arbete för att 'människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas,” skriver biskop Fredrik i ett brev.

Till förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare
Till kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd
Till församlingsbor och gudstjänstfirare

Församlingsinstruktionen är utfärdad. Nu börjar arbetet!

Nu har domkapitlet i Växjö stift utfärdat er församlingsinstruktion. I den beskrivs era förutsättningar för att vara kyrka och hur ni vill forma kyrkans liv och arbete de närmaste åren. Församlingsinstruktionen är antagen av kyrkofullmäktige och kyrkoherde var för sig och är nu alltså utfärdad av domkapitlet som gällande.
Till det sammanträde då domkapitlet utfärdade församlingsinstruktionen var er kyrkoherde och ordförande i kyrkorådet inbjudna. Tillsammans förde vi ett samtal om vad församlings- instruktionen betyder för er. Jag vädjar till er alla att låta det samtalet fortsätta!
Församlingsinstruktionen ska vara utgångspunkt för budget- och verksamhetsplanering liksom för arbetet med lokalförsörjningsplan och andra strategiskt betydelsefulla processer som handlar om församlingarnas liv och inriktning. Låt den bli lika självklar på köksbord, sammanträdesbord och skrivbord som Bibeln, kyrkoordningen och budgeten.
Återvänd regelbundet till församlingsinstruktionens formuleringar när kyrkoråd eller församlings-råd sammanträder och när anställda och ideella medarbetare möts för att planera verksamhet. Bryt era tankar och idéer mot den övergripande inriktning som ni har formulerat i instruktionen. Samtala om helheter eller delar av den text ni gemensamt arbetat fram. Och låt den ansvars- fördelning som ni har beskrivit omvandlas till väl fungerande praxis och uppdaterade delegations-ordningar.
Skriv gärna ut ditt eget exemplar av församlingsinstruktionen, gör understrykningar och kommentarer i marginalen kring det du tycker är relevant. När ni om (senast) fyra år prövar om församlingsinstruktionen fortfarande är aktuell har ni då ett brett underlag för er gemensamma reflektion.
Det är nu arbetet börjar. Låt inte församlingsinstruktionen bli en hyllvärmare, utan ett levande dokument som ger stöd i ert arbete för att ”människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas” som det står i inledningen till kyrkoordningens andra avdelning.

Gud välsigne er och ert arbete!

+Fredrik