Efter Suicidpreventiva dagen

Den 10 september uppmärksammades suicidprevention runtom i världen. Det föredrag som Ullakarin Nyberg spelade in åt oss kan du se när du vill!

Här i Kalmar samarbetade flera arrangörer i planeringen av Suicidpreventiva dagen, och en av dem var Sjukhuskyrkan.

– Vi vill tacka för allt engagemang, säger Sara Nylén som är sjukhuspräst. När vi summerar dagen kan vi konstatera att detta års installation av 35 ljus på Larmtorget, ett för varje person som avled i suicid 2019 i Kalmar län, kändes meningsfull. Under tiden ljusen brann, mellan 17 och 19 ungefär, kom många fram och ville tala.

De organisationer som var representerade på Larmtorget var Kalmar kommun, SPES ( Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandestöd), Suicide Zero och Sjukhuskyrkan. 

– Under kvällen var det även ljuständning på flera fritidsgårdar i kommunen, berättar Sara Nylén. 

I år gick det inte att bjuda in till föreläsning på Kalmar teater eller till ljusmanifestation – men församlingarna i Kalmars pastorat välkomnade alla till ljuständning i kyrkorna.

Ullakarin Nyberg, som är överläkare i psykiatrin i Stockholm och arbetar mycket med suicidprevention, var i Kalmar förra hösten och berättade för Svenska kyrkans och Länssjukhuset Kalmars personal om vad alla kan göra för att stötta medmänniskor som inte mår bra. I år spelade hon in en lite kortare föreläsning som vi fick publicera på Youtube. Du kan ta del av den här.

På 1177.se finns den information som Sjukhuskyrkan och de andra sammanställde inför dagen – och den är naturligtvis viktig alla dagar.

Sara Nylén

Sara Nylén

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhuspräst

Anna-Karin Treml-Wänehag

Anna-Karin Treml-Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhusdiakon

Håkan Dersell

Håkan Dersell

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhuskyrkan - pastor i Equmeniakyrkan

Mer om Håkan Dersell

sjukhuspastor