Foto: Anna Braw

När kan barn och ungdomar samlas igen?

Läs om hur Kalmar pastorat arbetar för att kunna öppna grupper och verksamheter för barn och tonåringar igen på säkra sätt.

Ur ett pressmeddelande från Sveriges regering den 21 januari 2021:

”Regeringen har idag meddelat att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna hålla öppet. De undantas från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommuner stängda. (...) Beslutet innebär att offentliga aktörer snarast möjligt bör återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifterna och allmänna råd kan följas.”

(Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats.)

Detta innebär också en uppmaning till församlingarna i Kalmar pastorat att bjuda in till grupper och öppna verksamheter för barn och tonåringar igen, och alla medarbetare vill gärna göra det och vet också att många barn och tonåringar och deras föräldrar längtar.

De riskanalyser som har gjorts i alla verksamheter visar att det än så länge inte går att samlas. Orsakerna har att göra med de lokaler vi har, in- och utpassering för barn och i många fall också föräldrar, arbetsmiljön både för pedagoger och för andra församlingsmedarbetare, och en rad förhållanden som är specifika för vissa åldrar. I grupperna för riktigt små barn kan det vara olämpligt för pedagogerna att arbeta i visir, och vissa konfirmandgrupper är så stora att det inte går att dela upp dem i grupper om åtta med de ledarresurser som finns.

Fram till och med sportlovet håller verksamheterna för barn och unga i Kalmar pastorat stängt i enlighet med dessa riskanalyser.

Under och strax efter sportlovet arbetar pedagoger och andra med en ny omgång riskanalyser och jämför dem med fler scenarion, idéer och lösningar för att se vad som går att göra framöver.

Under tiden finns det flera kontaktpunkter i form av bland annat inspelade andakter, brevhälsningar, övningsfilmer för barnkör och pyssel. Möjligheten för föräldrar att boka samtal med präst eller diakon finns också alltid -- det går att samtala på video eller under en promenad. Hör av dig till din församling om du vill tala med någon eller om du har några praktiska frågor!

Peter Wänehag

Peter Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Kyrkoherde

Mer om Peter Wänehag

Kyrkoherde och kontraktsprost