Läs med Staffan i vår

Vill du vara med i en digital bokcirkel i vår? Staffan Holquist bjuder in till gemensam läsning av Martin Modéus bok Finna bönen som redan finns.

Martin Modéus bok Finna bönen som redan finns.

Under våren kommer Staffan Holmquist att läsa biskop Martin Modéus nya bok om bön, och du som vill är välkommen att läsa den tillsammans med honom. Det blir en e-post-bokcirkel där du får läsbrev från Staffan och väljer om du vill fortsätta samtalet genom att svara. Inga gruppsamtal vid skärm eller i chattrådar just för den här bokcirkeln!

Boken kan du beställa genom Staffan eller till exempel här.

Vill du vara med? Hör av dig!

Staffan Holmquist

Staffan Holmquist

Heliga Korsets församling

Komminister

Mer om Staffan Holmquist

Präst - komminister