Meny

Ingen måste vara ensam – det är bara att ringa!

Präster och diakoner i Kalmar pastorat finns tillgängliga på telefon för dig som vill fråga om något eller prata en stund.

Den här rubriken kan du ha sett vid din kyrka och i tidningar de senaste månaderna.

Vilka är det man kan ringa?

Här är en lista med kontaktuppgifter till alla präster, diakoner och diakoniassistenter i Kalmar pastorat. Vi har lite olika arbetstider, så om du ringer under kontorstid och inte får tag på en av oss, prova med en annan.

Anna-Karin Treml-Wänehag

Anna-Karin Treml-Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhusdiakon

Sofia Fogelström

Svenska kyrkan i Kalmar

Universitetspräst

Nina Lundborg

Kalmar S:t Johannes församling

Kommininster

Mer om Nina Lundborg

vikarierande komminister

Staffan Holmquist

Staffan Holmquist

Heliga Korsets församling

Komminister

Mer om Staffan Holmquist

Präst - komminister

Johanna Broselid

Johanna Broselid

S:ta Birgitta församling

Präst

Sara Nylén

Sara Nylén

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhuspräst

Britt Jonasson

Britt Jonasson

Heliga Korsets församling

Diakon

Mer om Britt Jonasson

Samordningsansvarig för Diakonimottagningen och samtalsgrupper för sörjande.

Kristina Strandklo

Kristina Strandklo

Kalmar domkyrkoförsamling

Kommininster

Julian Renhorn

Två systrars församling

Diakoniassistent

Mer om Julian Renhorn

diakoniassistent

Christer Munther

Christer Munther

Kalmar domkyrkoförsamling

Domkyrkokaplan

Marco Aldén

Två systrars församling

Präst

Ingrid Svedjenäs

Ingrid Svedjenäs

Kalmar domkyrkoförsamling

Diakon

Jonas Lockman-Lundgren

Jonas Lockman-Lundgren

Heliga Korsets församling

Präst - komminister

Mer om Jonas Lockman-Lundgren

Präst som förutom gudstjänster och annat »prästeri» också håller på med ungdomsarbete, konfirmander, studier för vuxna m m.

Annika Johansson

Kalmar S:t Johannes församling

Diakon

Annette Öderwall

Kalmar S:t Johannes församling

Församlingsherde

Peter Wänehag

Peter Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Kyrkoherde

Mer om Peter Wänehag

Kyrkoherde och kontraktsprost

Johan Alberius

Två systrars församling

Präst